Naam: (60 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Syoerd Claas.
1700: eigenaar Frans van Esyinga erven, gebruiker Marten Sioerds.
1728: eigenaar dhr R. van Andringa, gebruiker Sjoerd Martens.

Boerderijen: vertelpunt