Naam: (43 pdm)
1640: eigenaar Douwe Wopkes Wygara erven, gebruiker Harmen Synes.
1700: eigenaar secr. Jonas Ruardi, gebruiker Aette Tomas.
1728: eigenaar Hector Fenema nu, gebruiker Ate Tomas.

Boerderijen: vertelpunt