Naam: Het Hok (28 pdm)
1640: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Syoerd Foockes.
1700: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Jan Esges.
1728: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Douwe Jans.

Boerderijen: vertelpunt