Naam: Minnema (68 pdm)
1640: eigenaar Jan Lammerts, gebruiker Gerryt Doedes.
1700: eigenaar Lammerdt en Elske Jans Minnema, gebruiker Willem Meynerts.
1728: eigenaar Rein Clasen cf, gebruiker Rein Feddes.

1947-1973/4: eigenaar  onbekend, gebruiker Meije de Wolff.
De boerderij is afgebroken, thans industrieterrein.

Boerderijen: vertelpunt