Naam: (45 pdm, goed voor 2 stemmen)
1640 : eigenaren jhr Pieter van Eysinga, Ryoerd Kempes, gebruiker Ryoerd Kempes.
1700: eigenaren Kerk Irnsum (17 pdm) + 4 anderen, gebruiker Ruierd Jacobs.
1728: eigenaren Kerk Irnsum (15 pdm), Wytske Freerks (10 pdm), U.A. van Burmania (12 pdm), gebruiker Ruurd Saekles.

Boerderijen: vertelpunt