Naam: Uilkema / Ulekama (56 pdm)
1640: eigenaar Ees Haitses erven, gebruiker Marten Sakes.
1700: eigenaren Jetse Claesen (26 pdm), Beint Rinties (13 pdm) + 2 anderen, gebruikers Sytse Syes + Jacob Abrahams kinderen.
1728: eigenaren U.A. van Burmania (51 pdm), Tjepke Jilderts (5 pdm), gebruiker Tjepke Jilderts.

Boerderijen: vertelpunt