Naam: (56 pdm)
1640: eigenaar jhr Pieter van Eysinga, gebruiker Ate Sytses.
1700: eigenaar Frans van Eysinga erven, gebruiker Jacob Jacobs.
1728: eigenaar R. van Andringa, gebruiker Tjeerd Tjeerdsen.

Boerderijen: vertelpunt