Naam: (45 pdm)
1640: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Hoyte Mircxz.
1700: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Esge Esges.
1728: eigenaar Kerk Irnsum, gebruikers Tet en Pytrik Tabes.

Boerderijen: vertelpunt