Naam: (100 pdm)
1640: voormalige Clooster Plaets, in 1640 verkocht door de Staten van Friesland.
1640: eigenaar Otto Hankes (Otte Haentkes), gebruiker Otto Haentkes.
1700: eigenaren Joucke Liommes (30 pdm) + 5 anderen, gebruiker Sieuwe Pytters.
1728: eigenaren Jacob Joukes, Aesge Hendrix erven, U.A. van Burmania, Sybolt Douwes, gebruiker Lieuwe Pyters.
Artikel over de Stelpboerderij van Gerben Rijpma

Boerderijen: vertelpunt