Naam: (76 pdm, pastorielanden)
1640: eigenaar Kerk Irnsum, gebruikers Tiaard Dooitses, Jan Piters.
1700: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Doecke Jans.
1728: eigenaar Kerk Irnsum, gebruiker Sara Antonides.

Boerderijen: vertelpunt