Wapen van Rauwerderhem

Het hoge pand in het midden is herberg De Gouden Leeuw. Links met uithangbord Het Wapen van Rauwerderhem. In deze herberg hield de Coöperatieve Boerenleenbank in haar begintijd elke zaterdag zitting.

Herbergen met uithangbord

Links herberg De Gouden Leeuw en rechts Het Zwarte Paard. Deze foto is ongeveer 100 jaar oud.

1
1

Midden in het dorp stonden drie herbergen, vlak bij elkaar. De belangrijkste was Het Wapen van Rauwerderhem, precies tegenover de Opslach. Hij wordt in 1749 genoemd, maar bestond vermoedelijk al veel eerder. Hier stopte in de 19e eeuw de diligence (postkoets) van Zwolle naar Leeuwarden, onder meer voor het wisselen van de paarden.

Tot 1940 was de Oerhaal een veerpontje naar de overkant van de Boarn. Het werd gebruikt door rondtrekkend handelsvolk, neringdoenden (kleine winkeliers), boerenarbeiders, dienstboden en schoolkinderen van de omliggende boerderijen. Met een bel aan de paal op de oeverdijk konden zij de roeischouw roepen.

Aan de Boarn stond veerhuis annex logement Het Zwarte Paard, met daarachter de aanlegplaats van de veerboten. De eerste auto’s die Edse Wiersma uit Amerika importeerde kwamen hier aan wal, maar de steeg bleek te smal voor de grote kratten.

De stoomboot tussen Lemmer en Groningen voer twee maal daags langs en aan de vlaggetjes kon je zien of hij ging aanleggen. Vele jaren had Gerlof Palma hier zijn groentewinkel. Zijn vader kocht het pand in 1923 van Andries Terra, die hier zowel herbergier als kleermaker was. Het voormalige veerhuis Het Zwarte Paard @89 is grondig gerestaureerd.

Van de drie herbergen is alleen De Gouden Leeuw nog in bedrijf, nu als Café De Fantast @132. Vroeger waren hier o.a. verkopingen van onroerend goed: meestal een provisionele veiling en drie weken later de finale toewijzing. Daarbij kregen de herbergen om beurt de klandizie.

Een van de caféhouders was Durk Hooghiemster, die tegen het einde van de 19e eeuw als boer het hoofd had moeten buigen voor de grote landbouwcrisis. Voor de talrijke verenigingen was De Gouden Leeuw een belangrijke vergaderplek. Op de bovenzaal organiseerde men o.a. dans- en filmavonden.

Route Zuid: vertelpunt 1