Naam: Asinga State (80 pdm)
1640: eigenaar Abraham van Roorda cs, gebruiker wed. Jeltje Alberts.
1698/1708: eigenaar ritmeester Sandra tot Deventer, gebruiker Sjoerd Gabes.
1718/38: eigenaar ritmeester Sandra tot Deventer erven, gebruiker Carst Wybrens.
1748: eigenaar A.C. van Scheltinga, gebruiker Carst Wybrens.
1758: eigenaar A.C. van Scheltinga (eigenaar stemrecht: Atje Brunsma), gebruiker Carst Wybrens.
1768: eigenaar C. van Scheltinga (eigenaar stemrecht: Atje Brunsma), gebruiker Tjerk Rintjes.
1778: eigenaren C. van Scheltinga wed Sloterdyck en mw Geertsma-Bourboom, gebruiker Tjerk Rintjes.
1788: eigenaar grietman Van Scheltinga, gebruiker Tjerk Rintjes.
1798: eigenaar oud grietman Van Scheltinga, gebruiker Tjerk Rintjes (wed).
1818/38: eigenaar Ph. Vegelin van Claerbergen, gebruiker Oege T. de Jong.
1848: eigenaren Ph.E.A. Vegelin van Claerbergene n fam Bergsma, gebruiker D.J. de Groot.
1858: eigenaar Petrus Andreus Bergsma, gebruiker Durk Jans de Groot.
eigenaar fam Boersma, gebruiker Klaas Boersma & Sietske Annes Bergsma
1895: eigenaar erven Boersma, gebruiker Sijbren Schoustra & Aaltje Statema.
1910: eigenaar fam Boersma, gebruiker Otte Bouma& Heebeltje van der Meer.
daarna: gebruiker Ype Schouwstra (tot 1932)
1932: eigenaar Melle A. Smeding & Trijntje Postma, gebruiker dezelfde.
1942: eigenaar/ gebruiker Berend Smeding & Ynskje de Haan.

Boerderijen: vertelpunt