Naam: Sinia / Syma / Sijma
1640: eigenaar Dirk Pyters erven en Wyts Obbes, gebruiker Saake Sybolts weduwe.
1728: eigenaar Jentje Jacobs, gebruiker Jentje Jacobs.

1885 (ca): Afgebroken. Laatste boer/ gebruiker was Abe Jonker.

Notitie: op de plek van de watermolen kwam een arbeidershuis (nu aan de weg).

Boerderijen: vertelpunt