Naam: Rippersma (70 pdm)
1640: eigenaar Grietman Andringa cs, gebruiker Sjoerd Fookes.
1698: eigenaar Klaaske Klazes, gebruiker Ate Wijtzes.
1708: eigenaar Lammert Dirx, gebruiker Ate Wijtzes.
1718: eigenaar Lammert Dirx Grouwstra, gebruiker Ate Wijtzes.
1728: eigenaar Lammert Dirks Groustra erven, gebruiker Murk (Rink) Jans.
1738/48: eigenaar Lammert Dirx Grouwstra erven, gebruiker Gerrit Meintes.
1758: eigenaar Lammert Dirx Grouwstra erven, gebruiker Wijbe Gerrits.
1768/78: eigenaar dou van Camstra, gebruiker Pier Gerrits.
1788: eigenaar A.J. van Sminia, gebruiker Pier Gerrits.
1798/1818: eigenaar A.J. van Sminia, gebruiker Gerrit Piers van der Meulen.
1828: eigenaar Eritia van Sminia, gebruiker Gerrit Piers van der Meulen.
1838: eigenaar Eritia van Sminia erven, gebruiker Gerrit Piers van der Meulen.
1848: eigenaar Maria van Sminia echtg van Marcus van Heloma, gebruiker Gerrit Piers van der Meulen.
1858: eigenaar mr U.H. Wielinga Huber, gebruiker Joh. Jac. Hiemstra.
vóór 1900: gebruiker Hijltje Schouwstra & Tjitske Sjollema.
1903: gebruiker Hendrik Hemminga & Sjoerdje Bouma.
1911: gebruiker Johannes de Groot & Imkje van der Berg.
opgevolgd door zoon: Jan de Groot & Geertje Jonker
19xx: eigenaar Hette Buiteveld koopt 30 pdm + boerenhuizinge.
1965: majoor J.H. Mulder koopt kop-hals-romp + erf voor eigen bewoning.

Boerderijen: vertelpunt