Naam: Jongema (75 pdm)
1640: eigenaar Reiner Reiners, gebruiker Reiner Reiners.
1698: eigenaar diverse, gebruiker Sijmen Rejers en Ype Hotses.
1708: eigenaar diverse, gebruiker Sijmen Rejers en Ype Hotses.
1728/38: eigenaren Tiesse Teiners en anderen, gebruiker Ype Hotses.
1748/58: eigenaren diverse, gebruiker Gerben Douwes.
1768: eigenaren Tiemen Reinders, burg Bourboom, secr Bruinsma, gebruiker Gerben Douwes.
1778/88: eigenaar Frans H. Jongema, gebruiker Sjoerd Haites.
1798/1818: eigenaar Frans H. Jongema, gebruiker Frans H. Jongema.
1828/38: eigenaar Auke Sines van der Goot, gebruiker Jochem Aukes van der Goot.
1848/58: eigenaren Jochem Aukes v/d Goot (1/2) en Rinze Aukes v/d Goot (1/2), gebruiker Jochum v/d Goot.
tot 1903: Jacob (Jochums) van der Goot, ongehuwd.
De 66 pdm ten westen van spoorlijn wordt verkocht. Jacob v/d Goot koopt de 6 pdm aan oostzijde spoorlijn, waarop hij kleine stelp laat bouwen (Klein Jongema) en is daar gaan wonen.
1903: eigenaar S. Boltjes (66 pdm), gebruiker Arend Hedzers Castelein & Sietske Hoekstra.
1913: afbraak van de kop-hals-romp en nieuwbouw van stelp op dezelfde plek.
1929: Hedzer Castelein & Marijke Wartena.
1958: Arend Castelein & Sipje van Wijngaarden (ook nog in 1968).

Boerderijen: vertelpunt