Naam: Hania Sate/ de Singelpleats (120 pdm)
1640: eigenaar dr. Joannes Duiring nu, gebruikers Evert Jentjes en Jacob Saekes.
1698: eigenaar secr Aggeus Bruynsma, gebruikers Jurrien en Dirck Karstes cs.
1708/18: eigenaar oud secr Aggeus Bruynsma, gebruiker Jurrien Karstes.
1728: eigenaar old secr. Agaeus Bruinsma, gebruiker old secr. Agaeus Bruinsma.
1738: eigenaar old secr. Agaeus Bruinsma, gebruiker Jouke Lourens.
1748: eigenaar old secr. Agaeus Bruinsma en burg Bourboom, gebruiker Jouke Lourens.
1758/68: eigenaar old secr. Agaeus Bruinsma en burg Bourboom, gebruiker Claas Martens.
1778: eigenaren mw J.C. Bourboom wed Sloterdyck (2/3), mw Geertsma geb Bourboom, prof Petrus Camper, gebruiker Claas Martens.
1788: eigenaren doctoren J.F. en W.A. van Sloterdyck, gebruiker Klaas Martens wed.
1798: eigenaren fam van Sloterdyck en M. van Heloma, gebruiker Sytse Meintes.
1818/28: eigenaren fam van Sloterdyck, gebruiker Sytse Meintes Sienema.
1838/50: eigenaren fam van Sloterdyck, gebruiker Gerben S. Sienema wed.
1858: eigenaren fam van Sloterdyck, gebruiker Bauke Sienema.
1946: eigenaar jvr De Jonge van Zwijnsbergen van Lycklama à Nijeholt-Grundtmann, gebruiker Hantje Hofstra.
1963: eigenaar Stichting Sociaal Voorzieningenfonds (Nationale Handelsbank), gebruiker Hantje Tettes Hofstra & Janke Epema.

Bron: OS 27-06-1947.

Boerderijen: vertelpunt