Naam: Nijdamstra (Ny Damstra)
1640: eigenaar Willem Willems ‘de oude’ Nijdam erven, gebruiker Idsert Willems.
1698: eigenaren Bote Idzerts Nijdam (30 pdm) en familie Nijdam, gebruiker Bote Idzserts Nijdam.
1708: eigenaar Bote Idzerts Nijdam, gebruiker Bote Idzerts Nijdam.
1718/38: eigenaren Idzert Botes Nijdam en familie Nijdam, gebruiker Idzert Botes Nijdam.
1748: eigenaar burg Bourboom, gebruiker Ruurd Eeltjes.
1758: eigenaar burg Bourboom, secr Bruinsma, Doekele Eeltjes, Dirk Gabes, gebruiker Ruurd Eeltjes.
1768/78: eigenaar burg Bourboom wed geb Van Sloterdyck, gebruiker Ruurd Eeltjes.
1788: eigenaren Jacob Frederik en Willem Augustus Posthumus, gebruiker Ruurd Eeltjes.
1798: eigenaar fam Van Sloterdyck, gebruiker Ruurd Eeltjes.
1818/28: eigenaar fam Van Sloterdyck, gebruiker Eeltje Ruurds Veemans.
1838: eigenaar Jacob Frederik Bourboom van Sloterdyck, gebruiker Sjoerd Botinga.
1848/58: eigenaar Bruin Bruins de Boer, gebruiker Bruin Bruins de Boer.
latere eigenaren: Jansma, Kingma, gebruikers Eldert Jansma, Sybe Jansma.
1929: eigenaar Kingma, gebruiker Willem Hazenberg, Hendrik Hazenberg.
1935: gebruikers Dirk J. Riedstra & Hiltje Falkena.
1965: eigenaar Dirk J. Riedstra (89 pdm).

Artikel over Nijdamstra State.

Boerderijen: vertelpunt