Naam: Abbema (verplaatste huizinge)
1890: nieuwe stelpboerderij (ontstaan uit SC7 op terp bij kerk, 200 m richting Z-W)
1890: eigenaar onbekend, huurders fam. De Groot (mogelijk ook v/d Velde en/of Jaarsma).
1923: veiling 21-01-90 ha, gekocht door diverse eigenaren, gebruiker Eeltje Sijbrens de Groot.
1927: eigenaar Gerrit Jacobus Hofstra 13-13-50 ha, gebruiker Eeltje Sijbrens de Groot (tot mei 1936).
1936: eigenaar Gerrit J. Hofstra 17-80-20 ha, gebruikers Rein Brouwer & Rigtje Gerrits Hofstra.
1940: eigenaar Gerrit J. Hofstra 18-26-00 ha, gebruiker Gerrit van der Meer (tot mei 1951).
1951: Hofstra verkoopt stelphuizinge (aan verharde weg) met landerijen 18-21-20 ha.
1951: eigenaar Joseph Nicolaas Bergsma, gebruiker Joseph N. Bergsma.
1970: eigenaar familie Bergsma, gebruikers Henk & Nel Bergsma.
2021: eigenaar Maatschap J.J. en J.H.J. Bergsma (3e generatie).

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt