Naam: Djurrema, Diurrema Stins (SC09 = FC10 = 39 pdm)
1640: eigenaar Saake en Gerben Sjoerds Zoon en erven, gebruiker Saake Sjoerds en erven.
1698: eigenaren drie zussen Jongsma, dhr Sygers, gebruiker Sieds Djurres.
1708: eigenaar grietman T.H. van Camstra, gebruiker Sieds Diurres.
1718/28: eigenaar grietman T.H. van Camstra erven, gebruiker Abraham Bouwes.
1738: eigenaar grietman Unia, gebruiker Abraham Bouwes.
1748: eigenaar grietman Unia, gebruiker Claes Reinders.
1758: eigenaar grietman jhr H.W. van Camstra, gebruiker Claes Dirks.
1768/78: eigenaar dou Van Camstra, gebruiker Ruurd Atzes.
1788/98: eigenaar A. van Sminia, gebruiker Wytze Theunis.
1818: eigenaar A.J. van Sminia, gebruiker Wytze T. Schouwstra.
1828: eigenaar Erita van Sminia, gebruiker Wytze T. Schouwstra.
1838: eigenaar Lodewijk Teyens, gebruiker Wytze T. Schouwstra.
1850: eigenaar Georgius Lambertus Teyens, gebruiker Pieter Jans Siderius.
1858: eigenaar fam Teyens, gebruiker Johannes Jelles Wiersma.
ca 1864-1921: gebruikers Harm Witteveen, Tjebbe Witteveen.
1921: eigenaar Tjitze Bijlsma, gebruiker Tjitze Bijlsma.
1926: gekocht door Remmelt Hoekstra & Klaasje Bos
1962: gebruiker Theunis Hoekstra & Margaretha de Haan.

Boerderijen: vertelpunt