Naam: Abbemawier (SC8 = FC9 = 50 pdm) 1/2 stem (hypothese: vóór 1640 afgesplitst van Abbema State).
1640: eigenaar Trijntie Jans wed + zoon, gebruiker Douwe Saakes.
1698: eigenaren secr Aggeus Bruinsma (1/2) + Pytter Bruisma wed (1/2), gebruiker Claes Annes.
1708/18: eigenaar A. Bruinsma, gebruiker Sierd Wybrens.
1728/38: eigenaar oud secr. A. Bruinsma, gebruiker Sybren Sybrens.
1748: eigenaar Bruinsma, burg Bourboom, gebruiker Sybren Sybrens.
1758: eigenaar burg Bourboom, gebruiker Sybren Sjoerds.
1778: eigenaar Iskjen Bourboom wed Sloterdyck, gebruiker Tjeerd Tjeerds kinderen.
1788: eigenaar Iskjen Bourboom wed Sloterdyck, gebruiker Geert Sjoukes.
1828: eigenaar erven Van Sloterdyck, gebruiker Sybren Geerts van Essen.
1838: eigenaar erven Van Sloterdyck, gebruiker Wobbe Schuurmans.
gebruikers vóór 1938: Tjeerd Hoekstra, Jan Teades Kooistra, Krijn de Groot, ea.
1938: eigenaren fam. Van Sloterdijck, gebruikers Sybren J. Boersma & Hinke Kuipers.
1945: verkoop door fam. Van Sloterdyck aan dhr Zwerver.
1953: gekocht door hr Van der Ham en hr Anema.
1966: eigenaar D. Annema, gebruiker Sybren J. Boersma & Hinke Kuipers.

Boerderijen: vertelpunt