Naam: Abbema (SC7 = FC8 = 50 pdm) (1/2 stem, hypothese Abbingawier afgesplitst vóór 1640)
1640: eigenaar grietman Oosterzee nu, gebruiker Sjoerd Hessels.
1698: eigenaar juff Geertruide Beilania ea, gebruiker Dirk Heeres.
1708/18: eigenaren juff Geertruide Beilania, luit Beekius, De Ammoniske Beihorn, gebruiker Durk Heeres.
1728/38: eigenaar majoor Meijers kinderen (2/3), oud kolonel A. van Scheltinga (1/3), gebruiker Sybren Pybes.
1748/58: eigenaren A.C. van Scheltinga, secr F. Hylcama, gebruiker Haije Sybrens (50 pdm).
1768/78: eigenaar grietman Van Scheltinga wed, gebruiker Haije Sybrens.
1788/98: eigenaar grietman Van Scheltinga, gebruiker Sybren Haijes.
1818/28/38 eigenaar jhr Ph. Vegelin v Claerbergen, gebruiker Hieke (Hylke?) Ruurds.
1850: eigenaren fam Vegelin v Claerbergen, fam Bergsma, gebruiker Ruurd Jentjes de Groot.
1858: eigenaar mr Cornelis Bergsma, gebruiker Ruurd Jentjes de Groot.
1890 (ca): boerderij op terp afgebroken, nieuwbouw ca. 200 m in richting N-O.

Boerderijen: vertelpunt