Naam: Jelgersma (SC3 = FC4 = 78 pdm) op terpnederzetting Wilaard.
1640: eigenaren Grietman Oosterzee (10,5 pdm) en Freek Jans, gebruiker Freek Jans.
1698: eigenaar Sytse Bokkes erven (papist).
1708: eigenaren Bocke Sytses (21 pdm), Sytse Bokkes wed (21 pdm), gebruiker Bocke Sytses.
1718/28/38: eigenaar Bocke Sytses (papist), gebruiker Bocke Sytses.
1748: landerijen van naastligger SC4 (grotendeels) bijgevoegd.
1748/58: eigenaren fam Camstra, gebruiker Bocke Sytses erven.
1828: eigenaar Lodewyk Theyes, gebruiker Tjipke Andringa.
1848: eigenaar Georgius Lambertus Theyes, gebruiker Tjipke Simmes Andringa.
vóór 1919: gebruiker Popke en Eeltje Tjibbes Witteveen.
1919: eigenaar Jentje van der Meer (74 pdm), gebruikers Jentje van der Meer & Boukje de Jong.
1919: verbouwing, waarbij kop-hals-romp is vervangen door een stelp.
1941: gebruiker Johannes van der Meer & Geeske Sijtsma.
1952: verkoop aan Stichting Sociale voorzieningen v/d Handelsbank te Amsterdam.
1963: gebruiker Jentje van der Meer & Tietje Boersma.

Boerderijen: vertelpunt