Naam: Epema (SC2 = FC3 = 47 pdm) op terpnederzetting Wilaard.
1640: eigenaar dr. Joannes Duiringh nu, gebruiker Frouk Tjallings weduwe.
1698: eigenaar Johannes van de Laan, gebruiker Pieter Gerrits.
1708/18: eigenaar Zacheus Gennening thoe Kingma, gebruiker Pieter Gerrits.
1728: eigenaar heer Adius nu, gebruiker Pybe Dirx (Pybe Derks).
1738: eigenaar mevr Adius, gebruiker Pybe Derks.
1748: eigenaar vr Petronella van Camminga thoe Kingma wed Adius, gebruiker Pybe Derks.
1758: eigenaar mevr Beima, gebruiker Pybe Derks.
1768: eigenaar W.A. van Sloterdyck erven, gebruiker P.D. Banga (papist).
1778/88: eigenaar mw J.C. Bourboom wed van Sloterdyck, gebruiker Sybren Wouters.
1798: eigenaar J+C+A Van Sloterdyck, gebruiker Sybren Wouters.
1818/28: eigenaar Van Sloterdyck erven, gebruiker Sybrens Wouters.
1838: eigenaar L. Salverda, gebruiker Hendrik Jongsma.
1850/58: eigenaar mr Ludolf Salverda, gebruiker Barend de Vries.
1859: nieuwbouw van stelp, eerste steen gelegd door Sufridus Salverda.
1860: eigenaar fam. Van Sloterdyck, gebruiker Ids Boersma & Reinskje Fokma (kwamen van It Langstek).
1903: eigenaar fam Van Sloterdyck, gebruiker Jan Boersma & Klaske de Groot.
1939: eigenaar fam Van Sloterdyck, gebruiker Jarich Boersma & Rinske Hokwerda,
1966: eigenaar J.L. van Sloterdyck, gebruiker Jarich Boersma & Rinske Hokwerda.

Boerderijen: vertelpunt