Naam: Douwma (Douma) (SC14 = FC15 = 70 pdm)
1640: eigenaar Tjepke van Aylva nu, gebruiker Jan Fookes.
1698: eigenaar de wed van de postmeester van Dokkum, gebruiker Harich Fetzes.
1708/18: eigenaren overste Camstra (1/2) en grietman Andringa (1/2), gebruiker Harich Fetzes.
1728/58: eigenaren grietman Camstra (2/3), grietman Andringa (1/3), gebruiker Claas Bootes (Nijdam).
1768: eigenaar dou Van Camstra geb Haersma, gebruikers Keimpe en Cornelis Nijdam.
1778: eigenaar dou Van Camstra geb Haersma, gebruiker Tjitze Jacobs.
1788/1818: eigenaar A.J. van Sminia, gebruiker Tjitze Jacobs (de Boer).
1828: eigenaar Daniël de Block Haersma van Sminia, gebruiker Feike S. De Boer.
1838/1850: eigenaar Daniël de Block Haersma van Sminia, gebruiker Folkert Gabes Kooistra.
1858: eigenaren Sjouke Jans Kooistra (1/2) en fam Kooistra, gebruiker Folkert Gabes Kooistra.
1888: gebruiker Willem van Es & Jantje Kooistra.
daarna: Folkert Willems van Es & Teuntje Statema.
1924: gebruiker Ebbing Kiestra & Jantje van Es.
1964: gebruiker Jan Statema & Teuntje Bottema (48 pdm).

Boerderijen: vertelpunt