Naam: Oud Bruinsma State (SC13 = FC14 = 55 pdm)
1640: eigenaren secretaris A. Nicolay (Nicolai), Johannes Ydsma nu, gebruiker Tjaerd Alberts.
1698: eigenaar secr Bruinsma als curator voor anderen, gebruiker Wijbe Sijbes.
1708/18: eigenaar Pico van Sytsema (1/4) + anderen (3/4), gebruiker Joh. Klaeses.
1728/38: eigenaar secr Agaeus Bruinsma, gebruiker Ate Gerryts.
1748: eigenaar secr Agaeus Bruinsma, gebruiker Ate Gerryts wed.
1758: eigenaar dou Van Camstra geb Van Haersma, gebruikers Keimpe en Cornelis Nijdam.
1768: eigenaren Iskjen Bourboom wed Van Sloterdyck en secr Bruinsma, gebruiker Sake Gerbens.
1778/88: eigenaren Iskjen Bourboom wed Van Sloterdyck en Bruinsma, gebruiker Sake Gabes.
1798: eigenaren fam Van Slotedyck van Heloma, gebruiker Gerben Ates.
1818: eigenaren Van Sloterdyck erven, gebruiker Gerben Ates.
1838/50/58: eigenaar Herman Daniël van Sloterdyck, gebruiker Anne Foppes Bergsma.
1899: eigenaar fam Van Sloterdyck, gebruiker Jelmer de Groot & Popkje de Haan.
1926: eigenaar fam Van Sloterdyck, gebruiker Krijn de Groot & Lamkje de Groot.
1948: eigenaar fam Van Sloterdyck, gebruiker Jelmer de Groot & Jantje Sijtsma.

Boerderijen: vertelpunt