Naam: Nieuw Bruinsma (SC12 = FC 13 = 62 pdm)
1640: eigenaar Antie (Antje) Clases wed + kinderen, gebruiker Antie Clases wed.
1698: eigenaar Ade Claesens en anderen, gebruiker Ate Gerrits.
1708: eigenaar secr Aggaeus Bruinsma, gebruiker Joh. Claeses.
1718: eigenaren Camstra, Scheltinga, Sytsema, gebruiker onbekend.
1728/38: eigenaar grietman Camstra erven, oud kolonel A. van Scheltinga, mevr Sytzama, gebruiker Joh. Fetkes.
1748/58: eigenaren Camstra wed, A. van Scheltinga, P.W. van Sytsema, gebruiker Joh. Feikes.
1768/78: eigenaar dou Van Camstra, gebruiker Hijlke Sijtses.
1788/98: eigenaren A.J. van Sminia, grietman Van Scheltinga, gebruiker Ruurd Sijbrens (Nijdam?).
1818: eigenaren A.J. van Sminia, grietman Van Scheltinga, gebruiker Ruurd Wiebrens wed (zie hierboven).
1828: eigenaar Maria van Sminia, gebruiker Willem R. Wartena.
1838: eigenaar Marcus van Heloma, gebruiker Willem R. Wartena.
1868: bouw van nieuwe kop hals romp.
vóór 1915: gebruikers Johannes Wiggelsma, Evert Pieters Hiemstra (1883-1915)
1915-1939: eigenaar fam Van Heloma, gebruiker Pieter Everts Hiemstra & Richtje van der Zee.
1937: eigenaar en gebruiker Hijlke Bonnes Hijlkema & Wietske Hofstee.
1963: eigenaar en gebruiker Klaas Hijlkes Hijlkema & Lipkje Dijkstra.

Boerderijen: vertelpunt