Naam: Diglewier/ Diggelawier (SC11 = FC12 = 41 pdm)
1640: eigenaar Andries van Sytzama erven, gebruiker Sybout Feddes.
1698: eigenaar capt Loë wed geb Van Sytsema, gebruiker Sierd Wybrens (Wybes).
1718: eigenaar capt Loë wed geb Van Sytsema, gebruiker Pytter Wytzes?
1728: eigenaar mevr. Loë te Sneek, gebruiker Johannes Sytses.
1738: eigenaar mevr. Loë te Sneek, gebruiker Jacob Tjallings.
1748: eigenaar mevr. Loë te Sneek, gebruiker Doekele Klaezes.
1758/68: eigenaar mevr. Loë te Sneek, gebruiker Jacob Tjallings.
1778: eigenaar grietman E. van Burmania Rengers, gebruiker Heine Sytzes.
1788: eigenaar grietman E. van Burmania Rengers, gebruiker Egbert Bokma.
1798/1818: eigenaar grietman Van Burmania Rengers, gebruiker Gerben Wouters.
1828/38: eigenaar M.D. van Sytsema, gebruiker Wytze Theunis Schouwstra (boelgoed 1839).
1839-1844 vermoedelijke gebruiker Tjitse Rintjes Uilkema (geb 1804 te Irnsum).
1849: eigenaren fam. Van Sytzama, gebruiker (vanaf 1844) Willem Jiskes Koopmans.
1850: eigenaren Johannes en Rintje Nolledus, Dirk Reerink, gebruiker Willem J. Koopmans.
1858: eigenaren Sjoerd en Mindert Hoekstra, gebruiker Jan Leystra.
1871: eigenaren Sjoerd en Mindert Hoekstra, gebruiker Gerben Sjoerds Hoekstra.
1871: schuur afgebrand (door het vuur van de kaasketel), herbouw aanbesteed.
1877: eigenaar Sjoerd Hoekstra, gebruiker Gerben Sjoerds Hoekstra.
1879: eigenaar Sjoerd Hoekstra, gebruiker Klaas Cornelis Nijdam & Menke Hoekstra.
1894: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam (geërfd na boedelscheiding), gebruiker dezelfde.
1912: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam, gebruiker Klaas Cornelis Nijdam (tot mei 1912).
1912: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam, gebruiker Folkert van der Goot & Oedske Duiker.
1920: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam, boelgoed Folkert van der Goot (5 jan1920).
1925: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam, gebruiker Uilke W. Boersma.
1934: eigenaar erven Klaas Nijdam, gebruiker Uilke W. Boersma.
1945: eigenaar erven Cornelis Nijdam, gebruiker M. Smink.
1951: eigenaar erven Cornelis Nijdam, gebruiker Ringnalda
1958: eigenaar en gebruiker Johannes Huitema.
1959: eigenaar Johannes Huitema, gebruiker Sibbele Huitema.

Boerderijen: vertelpunt