Naam: (pastorijpleats) (SC10 = FC11 = 63 pdm )
1640: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Bocke Jarigs.
1698/1708: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Abraham Bouwes.
1718/28: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Tjalling Ytses.
1738-78: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Crijn Douwes.
1858: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Johannes Jelles Wiersma (gebruikt tevens SC6).
1865L bouw van stelp (eerste steen door H.J. Offerhaus jongste zoon van de predikant).
19xx: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Jarig Idzes Boersma.
1955: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Hendrik Lolkema & Sijbranda Boersma.
1962: eigenaar Kerk Friens, gebruiker Hendrik G. Odinga & Trijntje Lolkema.
19xx: verkocht aan Veehandelaar Bruinsma, beëindiging boerenbedrijf.
2018: opnieuw verkocht, bestemming woonboerderij

Boerderijen: vertelpunt