Naam: Beslinga Slotpleats SC1 (SC1 = FC1 = 80 pdm, afsplitsing van Beslinga State)
1643: boerderij afgescheiden van Beslinga State.
1698: eigenaar capt Jan Loë, gebruiker Sybren Sybrens.
1708: eigenaar capt Jan Loë wed, gebruiker Sybren Sybrens.
1728: eigenaar mw Loë (Margreeth van Sytzama), gebruiker Johannes Claeses (Klazes).
1738: eigenaar mw Loë (Margreeth van Sytzama),  gebruiker Dirk Abrahams (Rignalda?).
1748: eigenaren juff Sofia + Evardina Loë (80 pdm), gebruiker Dirk Abrahams.
1758/68: freule L van Loë (80 pdm), gebruiker Dirk Abrahams.
1778: eigenaar jhr P.G. van Sytsema, gebruiker dezelfde (teruggekocht?).
1850: eigenaar Tjalling Halbertsma + anderen (53 pdm).
1858: eigenaar Janke Tjallings Halbertsma, gebruiker Klaas Ates Sjollema (1854-1859).
1859: gebruiker Rients (Rienk) Teakes van der Wey.
1876-1918: gebruikers Sake Veldman & Aaltje de Boer.
1918: gebruikers Machiel Galema & Margaretha Veltman.
1946: eigenaar fam van Sonsbeek, gebruikers Piet Galema & Veronica Zeinstra.
1966: eigenaar Piet Galema, 37 pdm (noemde zijn pleats Beslinga State).

Boerderijen: vertelpunt