Naam: Beslinga State 1/2 stem (restant met code FFC-01 = 63 pdm)
(oorspronkelijk ruim 140 pdm met langhuis; in 1620 afgebroken en vervangen door slot, hiervan is afgesplitst de Beslinga Slotpleats met 1/2 stem, code FSC-01 = 78 pdm)
1640: eigenaar Andries van Sytzama erven, gebruikers Gerben Martens en Feye Hotses.
1698: eigenaren mw Elisabeth Adius wed Blauw (60 pdm).
1708: eigenaren jhr J.H. van Sytzama (72 pdm).
1718: eigenaar jhr Pico Galenius van Sytzama, gebruiker dezelfde.
1728: eigenaren mw Van Sytzama, gebruiker dezelfde.
1738: eigenaren mw Van Sytzama geb Blankvoort.
1748: eigenaren jhr P.W. van Sytzama, gebruiker Heije Sybren.
1858/68: eigenaren jhr P.G. van Sytzama (60 pdm).
1798: eigenaar J.G. van Sytzama, gebruiker dezelfde.
1838: eigenaar M.P.D. van Sytzama, gebruiker dezelfde.
1849: verkoop op afbraak van State Beslinga (gesloopt 1850).

Boerderijen: vertelpunt