De Pôle jaren 70

Gezicht op de Pôle vanuit oostelijke richting. Op de plek van de weilanden staan nu huizen (o.a. de straat Himdyk).

De Pôle en Tsjerkepleats

Links de in 1951 herbouwde Tsjerkepleats, rechts de Pôle. Deze foto is gemaakt in de winter van 1963-64, op het achtererf van Douwemastrjitte 74.

1
1

De naam pôle duidt op een erf of hoger gelegen stukje grond. Op deze plek, een uitloper van de oude dorpsterp, stond lang geleden een boerderij. Deze is 1828 verkocht voor de sloop. Ten noordwesten van de Pôle liep een voetpad door de weilanden. Dat was een kerkpad voor de bewoners van de boerderijen te Flansum. Sinds de ruilverkaveling (begin jaren zeventig) is van het pad, met loopplanken als bruggetjes, bijna niets meer terug te vinden.

Langs de Pôle loopt een grote vaart die in het begin van de 20e eeuw is gegraven voor het toen net opgerichte Waterschap De Sneeker Oudvaart. De brede opvaart eindigt bij de straatweg ten noorden van het dorp, waar een elektrisch gemaal het overtollige water in de Mûzel loosde. De pompen stonden in een robuust, vierkant gebouw. Voorheen had bijna elke boerderij zijn eigen windmolen voor het droog houden van de omliggende weilanden. In feite waren het allemaal kleine poldertjes.

Op de Pôle staan enkele oude huizen die honderd jaar geleden talrijke gezinnen hebben gehuisvest. Timmerman Jelle van Dijk verhuurde hier in 1890, op het erf van de afgebroken boerderij, maar liefst zeven eenkamer-woningen. De bewoners van toen waren losarbeiders en andere mensen die van weinig geld moesten rondkomen.

Tussen de Pôle en het kerkhof stond de Tsjerkepleats, een grote boerderij die eigendom was van de hervormde kerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dropte een Engels vliegtuig hier enkele bommen, die een enorme ravage aanrichtten. Als door een wonder vielen er geen doden of gewonden. De boerderij leed zoveel schade dat hij moest worden afgebroken.

De nieuwe boerderij uit 1951 (zie foto) heeft er maar zo’n twintig jaar gestaan, want hij moest plaats maken voor de dorpsuitbreiding. Op het voormalige erf staan nu bungalows, waarvan @17 ter hoogte van het woongedeelte.

Route Midden: vertelpunt 6