Naam:
1640: eigenaar Cornelis van Kinnema, gebruikers Dirk Ruyerdts en  Cornelis Sioerdts.
1728: eigenaar raadsheer P. van Viersen, gebruiker Tiet Joannes.

Boerderijen: vertelpunt