Naam: Roorda State
1640: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruikers Rommert en Thomes Dircx.
1698: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Claas Aukes.
1700: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Claas Aukes.
1728: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Claas Aukes.
1770: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Ultje Thomas (van der Leen).
1818: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Anne Meintes Boersma.
1850: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Meintes Annes Boersma.
1870: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Sytze Meintes Boersma.
1894: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Harm van der Meulen.
1922: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Tette de Haan.
daarna: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Piet Keizer.
1960: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Piet Oosterhof.
1966: eigenaar St. Anthoni Gasthuis, gebruiker Ate Oosterhof.
2011: eigenaar Hein Oosterhof, gebruiker Hein Oosterhof.

Boerderijen: vertelpunt