1640: eigenaar dr. Jacob van Zel (Zell), gebruiker Willem Sickes.
1728: eigenaar mevr Ornia wed Meuns, gebruiker Ruurd Tabes.

Boerderijen: vertelpunt