1640: eigenaar dr. Jacob van Zel (Zell), gebruiker Pier Sydses wed.
1728: eigenaar mevr Ornia wed Meuns, gebruiker Tabe Ottes.

Boerderijen: vertelpunt