Naam:
1640: eigenaar dr. Jacob van Zel (Zell), gebruiker Wibe Sioerts.
1728: eigenaar mevr Ornia wed Meuns, gebruiker Douwe Ruurds.

Boerderijen: vertelpunt