Naam: Molesyl
1640: eigenaar dr Jacob van Zel (Zell), gebruiker Jelle Wilckes.
1728: eigenaar mevr Ornia wed Meuns, gebruiker Pyter Ypes.

Boerderijen: vertelpunt