1640: eigenaar Rombartus (Rombertus) Siccama cs, gebruikers Pieter ende Pier Jelles sonen.
1728: eigenaren Sjouk Wybes (50%) en 4 anderen, gebruiker Rintie Beints.

Boerderijen: vertelpunt