Naam: Ludringa State (97 pdm)
1640: eigenaar Tjepke (Tiepcke) van Aylva, gebruiker Birde Idses.
1698/1700/1708: eigenaren Engeltje Palm en Maria Palm & Jan van Vollenhove, gebruiker Anne Gerbens.
1712: gekocht door Bote Idses Nijdam, gebruiker Anne Gerbens.
1718: eigenaren Bote Idzes Nijdam erven, gebruiker Anne Annes.
1728: eigenaren Bote Idzes Nijdam erven, gebruiker Jantien (Jantje, Jentje) Meekes.
1738/48: eigenaren Jantjen Meekes (1/3), Nanck Botes Nijdam & Bouwe Abrahams (1/3), Claas Botes Nijdam (1/3), gebruiker Jantien Meekes.
1758: eigenaren Jantien Meekes (1/3), Dirk Gabes (1/3), Klaas Botes Nijdam (1/3), gebruiker Jantien Meekes.
1768: eigenaren Jantien Meekes kinderen (1/3), Klaas Botes Nijdam (1/3), anderen (1/3), gebruiker Jantien Meckkes kinderen.
1778: eigenaren Klaas Botes Nijdam (1/3), talrijke anderen (2/3), gebruiker Jantien Meckkes kinderen.
1788: eigenaren Wouter Dirks wed (13 pdm), fam Nijdam (29 pdm), 10 anderen, gebruiker Claas Jantjes.
1798: eigenaren Cornelis Klazes Nijdam (18 pdm), Wouter Dirks wed (13 pdm), 11 anderen, gebruiker Cornelis Klazes Nijdam.
1805: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam en anderen, gebruiker Klaas Cornelis Nijdam.
1818: eigenaren Klaas Cornelis Nijdam (66 pdm), diverse anderen, gebruiker Klaas Cornelis Nijdam.
1828: eigenaren Klaas Cornelis Nijdam (27 ha), erven Nijdam (6 ha), Klaas Keimpes Wiarda (5 ha), gebruiker Klaas Cornelis Nijdam.
1838: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam (35 ha), gebruiker Klaas Cornelis Nijdam.
1845: eigenaar Klaas Cornelis Nijdam erven, gebruiker Cornelis Klazes Nijdam.
1853: eigenaren Cornelis Klazes Nijdam (2/3), Hiltjes Klazes Nijdam (1/3), gebruiker Cornelis Klazes Nijdam.
1885: eigenaren fam Nijdam, gebruiker Rinse Synes van der Goot.
186x: eigenaren fam Boersma, fam v/d Goot, gebruiker Grietje Boersma & Klaas Feites de Haan.
1886: eigenaren fam. Van der Goot, gebruiker Klaas Feites de Haan.
1902: eigenaren fam. Van der Goot, gebruiker Gerrit Schukking.
19xx: eigenaren fam. Van der Goot, gebruiker Douwe Libbes van Es.
1927: eigenaar Rinse Syne van der Goot, gebruiker
1956: eigenaar Wopke Hellinga, gebruiker dezelfde.
19xx: eigenaar Piet Hellinga, gebruiker dezelfde.
2xx : boerenbedrijf beëindigd.
2007: kop-hals-romp afgebrand.

Boerderijen: vertelpunt