1640: eigenaar dr. Jacob van Zel (Zell), gebruikers Otte en Ruyerdt Idtses.
1728: eigenaar mevr Ornia wed Meuns, gebruiker Seekle Wytses.

Boerderijen: vertelpunt