Water, verkeer en vervoerDe Irnsumerzijl was een uitwatering op de Middelzee

Over voetpaden en andere oude verbindingswegen

De weg die Grou uit zijn isolement bevrijdde...

De Miedmolen en de hooilanden in de "Miedkrite"

Vervoer over water met trekschuiten en beurtschepen

De rijksstraatweg van Leeuwarden naar Zwolle

Met het rijtuig op reis door Friesland in de 19e eeuw

Vervoer over de weg, van hondenkar tot boderijder