Naam: Anna’s Hoeve (SC29 = FC30 = 40 pdm)
1640: eigenaar dhr Jongstal (Jongestall), gebruiker Rienk (Rienck) Martens.
1698: eigenaar juff. S. van Jongestal wed van Vierssen, gebruiker Gerryt Hendrix.
1700: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Gerryt Hendrix.
1728: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Pyter Gerbens.
1778: eigenaar Kerk Rauwerd, gebruiker Hette Pyters.
1814: verkoop door Kerk Rauwerd.
1818: eigenaren P. Dotinga (35 pdm), W. Valkema, D.A. de Klaver, gebruiker Thomas Dotinga (35 pdm).
1838: eigenaren Aafke Dotinga & J. Siderius, gebruiker Durk Siderius (35 pdm),
1850: huis+erf op B542.
1932: eigenaar Pieter Hellinga (11,5 ha), gebruikers Jelle van der Velde, Sietse Hellinga, Hendrik Stiksma, Geert Hellinga (laatste boer, vanaf 1962).
1970 (ca): beëindiging boerenbedrijf t.g.v. ruilverkaveling.

Lees ook het artikel over deze boerderij.

Boerderijen: vertelpunt