Naam: (Tjalma) geen SC en geen FC nummer. Ontstaan uit SC-06, skoallepleats op terp.
1889 (ca): verplaatst ca. 50 m vanuit richting Z (oude huizinge stond op terp).
1889: eigenaar .. (28 pdm), gebruiker Meintema.
1894: eigenaar .., gebruiker Sjouke Zwaagstra (1894-1899).
1899: eigenaar .., gebruiker Koopmans.
19xx: eigenaar .., gebruikers Tjebbe Witteveen & Wytske Japiks Galama.
19xx: eigenaar .., gebruiker Rintje van Stralen (tot 1927).
1927: eigenaar .., gebruiker Sjoerd Zwaagstra (1927-1935).
1935: eigenaar .., gebruiker Lammert Zwaagstra (1935-1949).
1949: eigenaar .., gebruiker Jeen Arends (1949-1954)
1954: eigenaar .., gebruikers Age Tjalma & Sipkje Bonsma.
19xx: eigenaar fam. Tjalma, gebruikers 3 generaties Tjalma.
1984: stelp afgebrand
2021: beëindiging van het boerenbedrijf.

Boerderijen: vertelpunt