Boerderijen in en rond het dorpBoerderijen, vanouds kenmerkend voor het landschap


Groep 1: in en nabij het dorp

Pybinga state op Kerkeburen

[Ny pybinga - in bewerking]

De Klaver

Boerderij nummer 16, eens de grootste op Kerkeburen

[De "tjserkepleats" op Kerkeburen - in bewerking]


Groep 2: behorende tot het dorpsgebied

De boerenplaats van de families Hoekstra en v/d Goot

De stelp van de familie Rijpma te Oudeschouw


Groep 3: gelegen rondom het dorpsgebied

Nijdamstra State, het stamhuis van de familie Nijdam

It Heechhiem en de familie Deelstra

Ludringa