Historie van Irnsum (thans Jirnsum)
 

Laatste publicatie Yge Damsma

Over de historie van Jirnsum heeft Yge Damsma een boekje samengesteld. Hij zei er het volgende over: “It lei net yn’e bedoeling om op myn âlde dei noch útjouwer to wurden, mar ik foun safolle nijsgjirrige saken oer froeger en dat woe ik ek foar oaren tagongklik meitsje”.

Damsma, die altijd in Jirnsum heeft gewoond, wist veel over de geschiedenis van dit dorp. Zo schreef hij diverse publicaties, ondermeer over het verleden van verenigingen.
Verder heeft Damsma zich op gemeentelijk niveau vaak ingezet voor de belangen van het dorp. Hij overleed in het najaar van 2005.

Opmerking: Het belangrijkste boek over het verleden van Irnsum, “Fan terp nei terprâne”, verscheen in 1993.

Laat een bericht achter